Nestleder støtter blåblå privatisering av eldreomorgen - Fagforbundet

Nestleder støtter blåblå privatisering av eldreomorgen

bestemor

Nestleder går i mot fagforbundets ideologi om privatisering av tjenester.

Nestleder har gått utover sitt mandat og utalt seg i mot styrets retningslinjer og syn på privatisering.

Dette vil føre til at kvaliteter på tjenester blir dårliger,ansatte mister jobber og rettigheter blir kraftig svekket.

Vårt syn er at bestemor ikke skal ut på anbud.

Det vil forøvrig bli ett oppvask møte på neste styremøte og der vi vil presisere vårt syn på saken.