Fagforbundet Røyrvik

Fagforeningas forside arkiv

Nestleder støtter blåblå privatisering av eldreomorgen

Nestleder går i mot fagforbundets ideologi om privatisering av tjenester.

lokale lønnsforhandlinger

pytonarbeid