Styret

Leder fagforening Lars Arne Krukhaug

Send epost

Leder fagforening Marianne Krutå
Nestleder fagforeningen May Iren Reitan
Sekretær fagforeningen Ann Kristin Sjøenden
Sekretær fagforeningen Ruth Westgaard
Kasserer fagforeningen Gunbjørn Jarle Heggstad

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Sissel Mikkelsen

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Anita Kvilaas
Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Aud Inger Dahl
Revisor fagforeningen Turid Anita Dahl

Send epost

Revisor fagforeningen Lis Steen