Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Marianne Krutå

Send epost

Nestleder fagforeningen May Iren Reitan
Sekretær fagforeningen Ruth Westgaard
Sekretær fagforeningen Ann Kristin Sjøenden

Send epost

Kasserer fagforeningen Gunbjørn Jarle Heggstad

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Sissel Mikkelsen

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Anita Kvilaas

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Aud Inger Dahl
Revisor fagforeningen Turid Anita Dahl

Send epost

Revisor fagforeningen Lis Steen