Fylkesmøtets første dag gjenvalgte fylkesstyret - Fagforbundet

Fylkesmøtets første dag gjenvalgte fylkesstyret

fylkesmøte

Fylkesstyret gjenvalgt og god stemning med gode meningsutvkeslinger fra talerstolen da Fagforbundet Sør-Trøndelags 5. ordinære fylkesmøtet ble åpnet på Røros.

Ca 100 delegater og gjester satt benket i salen da fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad åpnet det 5. ordinære fylkesmøte på Røros mandag tirsdag 5. mars. Fylkesmøte er fylkeskretsens årsmøte og avholdes annen hvert år. Den første dagen av fylkesmøte var satt av til de typiske årsmøte sakene, behandling av fylkesstyrets beretning, regnskap, innkommende forslag, strategiplan, budsjett og valg.

Fylkesmøte vedtok blant annet på sin første dag og øke støtten til vårt prosjekt for barn med blant annet HIV og aids i Russland. Fylkesmøte vedtok også en strategiplan som legger grunnen for fylkesstyrets arbeid de neste to årene. Hovedrioriteringene de neste to årene går på store saker som organisasjonsutvikling, Stortingsvalget 2013 og hovedtariffoppgjørene i 2014.

Fylkesstyret sto også på valg, samt at det skulle velges en delegasjon til Fagforbundets landsmøte. Fylkesmøtet var godt fornøyd med jobben som var gjort og ga fylkesstyret fornyet tillit for to nye år. Eneste tilskudd til stammen i fylkesstyret var Nina Blåsberg fra Fagforbundet Orkdal/Agdenes som ble innvalgt som nytt varamedlem i fylkesstyret. Det nye fylkesstyret danner stammen på fylkets delegasjon til Fagforbundets landsmøte i november, i tillegg valgte fylkesmøte tre andre som inngår i den 17 mann og kvinne sterke delegasjonen fra Sør-Trøndelag.