God stemning på fylkesmøte - Fagforbundet

God stemning på fylkesmøte

Delegater og gjeste følger med
(Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Ta stilling til hvem du er, en trøndersk arbeiderkampsang runget ut over salen på Røros. Det beskrev stemningen på Fagforbundet Sør-Trøndelags 5. ordinære Fylkesmøte.

Rundt 100 delegater og gjester samlet seg til to dager med Fylkemøte. Årsberetning og regnskap for året som var gått ble godkejnt, og møte meislet ut ny strategiplan, nytt budsjett, flere uttalelser og valgte et nytt fylkesstyre. 

Inspirerende politiske innledninger fra LOs ungdomssekretær i Sør-Trøndelag Per Olav Skurdal Hopsø, og fylkeskretsens nestleder Gunn Elin Flakne førte også til at kampånden i forsamlingen ble vekt. Det førte til mange gode innlegg fra talerstolen. Forskjellen på høyre og venstre i den politiske aksen var hovedtema. Hovedtillitsvalgt i Rissa kommune, Kurt Rønning, holdte ett av de sterkeste innleggene fra talerstolen. Han fortalte at den blå vinden med borgerlig politikk har ført til at flere nå har fått varsel om oppsigelse. Han minnet derfor om at vi har ikke råd til å gi de borgerlige sjansen: - de gjør uomrettelig skade, fortalte Rønning. Klare til valgkamp for medlemmene avsluttet møte denne seansen med en trøndersk arbeiderkampsang med John Peder Denstad som forsanger, ta stilling til hvem du er!

 

 

Fylkesmøte vedtok også flere uttalelser, tittlene finner du her:

 • Avvis tvungen lønnsnemd
 • Beredskap ved ekstreme værsituasjoner og andre uforutsette hendelser er også en del av Samhandlingsreformen.
 • Nye bygg til psykisk helsevern i St. Olavs hospital
 • Strategi for fattigdomsbekjempelse nå!
 • Ingen spisepauser på hvilebuer i kollektivtrafikken.
 • Fagforbundet Sør-Trøndelag krever at Stortingets kontrollutvalg for etterretning-, overvåknings- og sikkrehetstjeneste gransker PST sin rolle og sine handlinger.
 • Bolig er en menneskerett
 • Ingen bruk av uorganiserte busselskap i Fagforbundet
 • Oppdragsgiver må få arbeidsgiveransvar
 • Sikre streikeretten ved tariffhopping
 • Bevar lokale bryggerier - nei til engangsflasker
 • Vi krever en human innvandringspolitikk
 • Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret i 2014

Fylkesmøte hadde også besøk av Norsk Folkehjelp ved Jon Salthe. Han takket for et godt samarbeid i året som var gått,  og snakket mye om folkehjelpas aktiviteter og spesielt arbeidet med mangfold og integrering. Han mente også at flere burde følge Fagforbundet Sør-Trøndelag sitt eksempel om å bli rasismefri sone. 

På Fylkesmøte var det også klart for å velge fylkeskretsens tillitsvalgte. Valgkomiten hadde ikke foreslått noen endringer i fylkesstyert, og de fikk da også tillit til å lede fylkeskretsens arbeid i to nye år. Den enste nye var Nina Blåsberg fra Fagforbundet Orkdal/Agdenes som ble valgt som nytt 2. varamedlem. Det ble også valgt en 17 mann og kvinne sterk delegasjon til Fagforbundets Landsmøte i november.

Fylkesstyret for perioden 2013-2015 ser dermed slik ut:

Leder                               Arne Jan Skjerdingstad
Nestleder                         Gunn Elin Flakne
Opplæringsansvarlig          Grete Yri Auestad
Organisasjonsekretær        Tarjei Leistad
Styremedlem                    Ole Roger Berg
Styremedlem                    Solfrid Løvseth
Styremedlem                    Kristin Sæther
Styremedlem                    Roger Mogseth
Styremedlem                    Gunn Karin Olsen
Seksjon SHS                     Grete Mosand
Seksjon SST                     Børge Tingstad
Seksjon SKA                     Tor Andreas Skagseth
Seksjon SKKO                   Janne Kristin Bjørnerås
Ungdomstillitsvalgt            Sonia Kvam (Lise L. Neerland til 1.9.13)
Pensjonisttillitsvalgt           Judith Refsnes 
1. varamedlem                 Øyvin Stav
2. varamedlem                 Nina Blåsberg