Ansatte må ikke bli syndebukker (Avisa Sør-Trøndelag 16.3.13) - Fagforbundet

Ansatte må ikke bli syndebukker (Avisa Sør-Trøndelag 16.3.13)

Janne

Seksjonsleder Janne Kristin Bjørnerås skriver i et innlegg, som svar til den siste tids mediekjør mot barnehagene, at de ansatte ikke må bli gjort til syndebukker for dårlige rammevikår.

Ansatte må ikke bli syndebukker (teksten har vært på trykk i Avisa Sør-Trøndelag lørdag 16. mars 2013)

I kjølvannet av de mange oppslagene om tilsyn og avvik rundt fysiske rammebetingelser i barnehagen, ønsker Fagforbundet å rette søkelys på menneskene som står på hver dag for at barna skal ha det bra i barnehagen. Mange ansatte kjenner seg ikke igjen i de siste dagers dystre tegninger av et barnehagenorge i krise. 

De ansatte er det aller viktigste kvalitetskriteriet. Det er så mange dyktige folk som jobber med barn, men de strekker ikke alltid til, selv om de gjør så godt de kan – hver dag. De ansatte må ikke bli gjort til syndebukker for dårlige rammevilkår, som er barnehageeiernes ansvar.   

Den største gruppen ansatte til sammen, assistentene og barne- og ungdomsarbeiderne, er også dem som er mest sammen med barna i løpet av en barnehagedag. De er glade i jobben sin og gjør så godt de kan i en hektisk hverdag. Det er bra at kritikkverdige forhold kommer fram slik at de kan bli utbedret, men vi må ikke glemme at langt de fleste barnehager er gode og trygge barnehager. 

Hovedingrediensen i en barnehage av god kvalitet er nok voksne og kompetente voksne. Man kan ikke kutte og effektivisere seg til en bedre barnehage. Fagforbundet var med på å kreve lovfesta bemanning, og det var ekstra gledelig at kunnskapsminister Kristin Halvorsen valgte Barnehagedagen til å legge fram det etterlengta forslaget om lovfesta bemanning. Det er vi glade for, og det var på høy tid at noe konkret ble gjort.  Bemanningsnormen er et selvsagt og nødvendig skritt for å gjøre barnehagene bedre.

I en god barnehage er det nok voksne til å skape den tryggheten som de yngste trenger. Der blir alle barna sett og de får støtte, nærhet og utfordringer tilpasset sine behov. De opplever å være betydningsfulle og få omsorg fra de voksne som er sammen med dem hver dag. I en god barnehage opplever foreldrene at deres mening betyr noe og at barna trives og blir sett for de individene de er. De ansatte får brukt sin kunnskap, har tid til å utføre alle arbeidsoppgavene og opplever at arbeidet gir gode resultater. En god barnehage har et personale som utfyller hverandre, hvor pedagogen, barne- og ungdomsarbeideren og assistenten alle bidrar med sin kompetanse.

Dette må være målene for alle barnehager og dit er vi nå på vei.

Fagforbundet Sør-Trøndelag
Janne Kristin Bjørnerås
Leder Seksjon kirke, kultur og oppvekst