Fane 2 samling - Fagforbundet

Fane 2 samling

Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterer til samling Tid: 16. – 17. april 2013 Start 1. dag kl. 1000 og avsluttes 2. dag kl. 1530 Sted: Ørland Kysthotell, Brekstad

Målgruppe:
Fane2 ansvarlige, ledere eller andre brukere av Fane2

Tema:

  • Fagforeningens ansvarsområde i Fane2
  • Utmeldtkode 1
  • Medlemmer som står i fare for å bli strøket
  • Rapporter/Avansert søk
  • Trekklister og innbetalinger
  • Trekklistebehandling
  • mm

Ta med PC og oppdatert Fane2 Håndbok til kurset! 

Økonomi:
Fylkeskretsen dekker alle utgifter vedr. samlingen. Dokumentasjon på evt. tapt arbeidsfortjeneste må vedlegges reiseregningen. 

Transport:
Vi tar båten Trondheim - Brekstad. Bruk av bil skal godkjennes av fylkeskretsen. 

Påmelding:
Påmelding til samlingen gjøres elektronisk på følgende link: https://kurs.fagforbundet.no/kurspamelding.aspx?fk_id=3934

og senest innen 5. april 2013.  
Hver fagforening kan melde på 2 deltakere. 

Henvendelser angående samlingen kan gjøres til Liv Reklev Bolme, tlf 73784140.

 

Med hilsen
FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG 

Grete Yri Auestad/sign
opplæringsansvarlig