Fagforbundet støtter G4S kampanjen - Fagforbundet

Fagforbundet støtter G4S kampanjen

Fagforbundet Sør-Trøndelag støtter G4S kampanjen. Kampanjen setter søkelyset på sikkerehetselskapet G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd. Torsdag 24. oktober kl 19.00 arrangeres det møte på Annas kafe på Bakklandet i Trondheim.

I anledning kampanjeuka mot G4S i regi av Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen, inviterer Palestinakomiteen i Trøndelag, Fagforbundet Sør-Trøndelag og Norsk Folkehjelp Nidaros til åpent møte torsdag 24. oktober klokka 19 på Annas Kafe på Bakklandet.

Sikkerhetsselskapet G4S bidrar til folkerettsbrudd i Palestina og i Israel. Dette skjer særlig ved levering av sikkerhetssystemer til israelske fengsler, både inne i Israel og på Vestbredden. I disse fengslene blir palestinere holdt fanget uten lov og dom, og palestinske mindreårige utsatt for systematisk mishandling. Ifølge Amnesty International blir palestinske fanger i israelsk varetekt rutinemessig utsatt for tortur. Dessuten er det et klart brudd på folkeretten å flytte fanger fra Vestbredden og inn i Israel. G4S sørger også for sikkerhet og overvåkning i en rekke bosettinger på Vestbredden.

Under G4S kampanjen er målet å sette søkelyset på disse forholdene, samt oppfordre bedrfter som benytter seg av G4S sine tjenester til å bryte samarbeidet.