Rapport fra ledersamlingen 20. oktober 2005 - Fagforbundet

Rapport fra ledersamlingen 20. oktober 2005

25 fagforeningen fra Sør-Trøndelag var tilstede for å høre 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet snakket om organisasjonens arbeid og økonomi.

Hun konkluderte med at de aller fleste fagforeningene i Sør-Trøndelag har en solid økonomi. Utgiftene dreier seg hovedsaklig om møter og godtgjøringer. Lite av midlene blir brukt på skolering.

Hun presiserte viktigen av at fagforeningene satser på seksjonene.

Andre tema som hun tok opp var den flotte innsatsen fagforeningene hadde gjort i valgkampen, fagforeningsstruktur og verving.

Ungdomstillitsvalgt Runar Holm minnet fagforeningene om at de måtte sette inn ett "tykk" for å få kommunene til å ta inn flere lærlinger.

Leder i Sør-Trøndelag Arne Jan Skjerdingstad snakket om utfordringene i fylke vårt. Det er fagforeningsstrukturen, samarbeide mellom fagforeningene og organiseringen av de ansatte som jobber på skolene innen fylkeskommunen.