Krav til hovedoppgjøret 2014 vedtas - Fagforbundet

Krav til hovedoppgjøret 2014 vedtas

Delegater fra fagforeninger som representerer ulike tariffområder møtes i disse to dagene og avholder tariffkonferanse som forbredelse til hovedtariffoppgjøret i 2014.

Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad åpnet tariffkonferansen med å minne forsamlingen om at neste års hovedtariffoppgjør nok kan komme til å handle om mer enn kroner og øre.

- En ny regjering har varlset endringer i lovgivningen, vi må sørge for at vi alltid har tariffavtaler som sikrer våre medlemmers arbeidsvilkår, sa Skjerdingstad under åpningen.

Deretter la fylkestyremedlem Solfrid Løvseth fram de kravene som er innsendt fra fagforeningene. Disse danner grunnlaget for de krav som skal prioriteres og vedtas av tariffkonferansen.

Tariffkonferansen avsluttes på tirsdag.