Tariffkonferansen går mot slutten på Røros - Fagforbundet

Tariffkonferansen går mot slutten på Røros

Det er fattet mange gode og offensive krav foran vårens hovedtariffoppgjør under tariffkonferansen i Fagforbundet Sør-Trøndelag som nå går mot slutten. Lønn sto ikke framst i køen under tariffkonferansen, det gjorde derimot bestemmelser som i dag er hjemlet i arbeidsmiljloven.

Retten til fast ansettelse, beskyttelse av normalarbeidsdagen og retten til heltid var sentrale krav tariffkonferansen nå vil ha inn i tariffavtalene. Tariffkonferansen var klar på at tariffavtalene er vårt viktigste redskap for å sikre gode lønns og arbeidsvilkår for våre medlemmene i årene framover. Derfor må sentrale lovfestede rettigheter inn i tariffavtalene.