Positiv pressekonferanse om 6-timers dagen - Fagforbundet

Positiv pressekonferanse om 6-timers dagen

Fagforbundet Sør-Trøndelag har nettopp avholdt sin første pressekonferanse. Det ble en positiv opplevelse. NRK møtte opp med journalister fra både TV og radio. I tillegg møtte Adresseavisen og Fagbladet.

Pressekonferansen ble holdt i styrerommet på Team Trafikk med leder av Buss og sporveisbetjeningens forening Ole Roger Berg som vert.

Fra fylkeskretsens kontor møtte leder Arne Jan Skjerdingstad og nestleder Gunn Elin Flakne.  Fra Fagforbundet sentralt møtte seksjonleder Kjellfrid Blakstad,som har hovedansvaret for forbundets satsning på 6-timers dagen.

Skjerdingstad sa bl.a. i sin innledning:
"Kravet om innføring av 6-timers arbeidsdag, er et gammelt krav fra fagbevegelsen. Kravet har etter vårt syn aldri fått den oppmerksomhet det fortjener. 
Med bakgrunn i det fattet Fagforbundet Sør-Trøndelag på sitt fylkesmøte i mars 2005 vedtak om å løfte kravet fram.
Videre at vi skulle arbeide med krav til hovedtariffoppgjøret i 2006 og se på muligheten for å få satt i gang prøveprosjekt med 6-timersdagen. 
Ole Roger Berg la frem resultatet fra spørreundersøkelsen som var utført av Sentio. Undersøkelsen konkluderte med at halvparten av befolkningen kan tenke seg å jobbe 2-skift i bytte mot 6-timers dagen.
Les pressemeldningen i sin helhet.

 

Dokumenter