Russiske fagforeningsledere besøkte Fagforbundet Sør-Trøndelag - Fagforbundet

Russiske fagforeningsledere besøkte Fagforbundet Sør-Trøndelag

  • bilde16
  • bilde15
  • bilde14
  • bilde18

Våre venner fra vårt søsterforbund ALSWU i Russland var denne uka på besøk i Trondheim for å lære mer om Norge, treffe norske tillitsvalgte og arbeidsplasser. Samtidig ble en plan for en videreføring av samarbeidet meislet ut. De neste to årene skal fokus ligge på forhandlinger, ungdomsarbeid og organisasjonsbygging.

Lederne fra våre to samarbeidsoblaster i Russland Kostroma og Ivanovo fikk oppleve trøndersk vær på sitt beste og verste, samtidig som de fikk tre innholdsrike dager i Trondheim denne uka.

Besøket startet med et felles møte med fylkesstyret i Sør-Trøndelag, der de fikk lagt fram sine organisasjoner og de fikk et innblikk i styremøte og gjennomgang av våre arbeidsområder.

Noe som gjorde inntrykk på de russiske lederne var møte med Buss og sporveisbetjeningens arbeiderforening. Utfordringen med konkurranseutsetting av kolletktivtrafikken viste seg å være lik både i Sør-Trøndelag og i Kostroma og Ivanovo. Våre russiske venner fikk seg også en prøvetur med sin egen buss etter besøket. 

I løpet av uken fikk og besøket fra Russland besøkt Fagforbundet Trondheim og fikk en god gjennomgang av trepartsamarbeid i Trondheim kommune av hovedtillitsvalgt Svein Olav Aarlot. De fikk også titte innom et kurs i forhandlinger, møtt LOs distriktsekretær i Sør-Trøndelag og fått en innføring i LOs arbeid her i fylket. Samarbeidspartnerne fra Kostroma og Ivanovo fikk også en spesiell opplevelse da de besøkte Pirbadet og vår tillitsvalgt der Anne Karin Magnussen.

Det ble i løpet av dagene i Trondheim bestemt at samarbeidet skal fortsette. Samarbeidet har allerede gitt mange positive resultater. Privatisering har blitt stoppet, kontakten med arbeidsgiverne har blitt bedre, flere medlemmer er rekruttert. Dette er noen av de resultatene ALSWU i Kostroma har oppnådd gjennom samarbeidet.

Besøk hos Fagforbundet Trondheim
Besøk hos Buss og sporveisbetjeningens arbeiderforening
Hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune Svein Olav Aarlott sammen med Marina og Tatyana fra Kostroma og Ivanovo