Nattevaktene på kurs - Fagforbundet

Nattevaktene på kurs

  • image9
  • image
  • image2

Seksjon helse og sosial arrangerer fagdag om nattarbeid og kosthold for nattevaktene. En smekk full sal på Quality Panorama på Heimdal blir blant annet utfordret på å lage sin egen kostplan.

 

Foredragsholder Lise von Krogh snakker om grunnleggende ernæringslære, helsen ved skiftarbeid og kosthold, praktiske kostholdsråd i hverdagen og kosthold ved ulike sykdomstilstander. Ivrige kursdeltagere som hovedsaklig jobber natt følger godt med i tema som er veldig relevant for å mestre de påkjenningene en nattevakt er for kroppen.