Fagforbundet styrker innsatsen mot Norsk helsenett - Fagforbundet

Fagforbundet styrker innsatsen mot Norsk helsenett

Fagforbundet Sør-Trøndelag og Fagforbundet Troms har fagforeninger med medlemmer ansatt i Norsk helsenett. For å bedre tilbudet til medlemmene styrker nå forbundet koordineringen av arbeidet ved å etablere ett koordineringsledd.

I to dager var representanter fra de to fylkeskretsene, fagforeningene, kompetansesenteret og hovedtillitsvalgt i Norsk helsenett samlet for å etablere et koordineringsledd for å styrke arbeidet mot medlemmene i Norsk helsenett. I løpet av møte fikk de også besøk av representanter fra Norsk helsenett som fortalte litt om virksomheten og dens situasjon.