Korseminar på Oppdal 4. - 6. november 2005 - Fagforbundet

Korseminar på Oppdal 4. - 6. november 2005

Det var 28 sangere fra Sør-Trøndelag og Oslo som hadde ei kjempehelg. Koret er stadig på jakt etter flere medlemmer - spesielt tenorer - men alle som vil synge er hjertelig velkommen.