Personopplysningsloven med forskrifter - Fagforbundet

Personopplysningsloven med forskrifter

Fagforbundet er underlagt personopplysningsloven med forskrift som stiller krav om tilfredsstillende håndtering av sikkerhetsarbeidet, til utøvelse av sikkerhetsledelse og internkontroll, og organisering av sikkerhetsarbeidet.

Personopplysningsloven krever at Fagforbundet:

1) organiserer arbeidet med sikkerhet slik at tilfredsstillende internkontroll og sikkerhet oppnås og
2) etablerer klare ansvars- og myndighetsforhold som dokumenteres og gjøres kjent for medarbeidere og tillitsvalgte

 

Lenker