Jubileumsmerker, nåler og diplom - Fagforbundet

Jubileumsmerker, nåler og diplom

LOs 40 års merke, fagforeningens 25 års jubileumsmerke og Fagforbundets gullmerke med diplom.

Rundskriv nr. .:  16/05

Saknr:  05/6860-1

Arkivkode:  077

Vår ref.: Thor Ivar Kristiansen

Dato:15.12.2005

 

 

LOs 40 ÅRS MERKE, FAGFORENINGENS 25 ÅRS JUBILEUMSMERKE OG

FAGFORBUNDETS GULLMERKE MED DIPLOM

 

Etter 40 års sammenhengende medlemskap i LO, skal medlemmet få tildelt "40-årsmerket" med diplom som honnør for langvarig medlemskap.

Fagforeningen har ansvaret for oppfølgingen. Merket betales av forbundet.

 

Bestilling gjøres på e-post til Lo40@fagforbundet.no

 

Bestillingen skal inneholde oppgave over medlemmets navn, medlemsnummer og innmeldingsdato i Landsorganisasjonen.

Ved bestilling er det viktig at det påføres dato for utdeling og hvilken adresse merkene skal sendes til. Bestilling må sendes minimum en måned før utdeling.

 

 

Fagforeningens 25 års jubileumsmerke

 

Den lokale fagforeningen deler ut jubileumsmerke til medlemmer med 25 års medlemskap. Jubileumsmerkene må betales av fagforeningen og koster kr. 89,50 + mva.

 

Medlemsperioden inkluderer medlemskap i tidligere Norsk Helse- og Sosialforbund og tidligere Norsk Kommuneforbund.

 

Bestilling av 25-årsmerket gjøres hos AS Karat, Boks 8740 Youngstorget, 0028 OSLO

Telefon 23 35 83 90, Telefaks 23 35 83 91 eller e-post: post@karat.no.

 

Ved bestilling oppgis: Antall nåler som bestilles, fagforeningens navn, avdelingsnummer, navn på den som foretar bestillingen, telefonnummer, adresse og dato for utdeling av merkene.

 

Diplom til 25-års jubileumsmerke bestilles på posten i Fagforbundet telefon 23 06 41 40, telefaks 23 06 41 10 eller e-post: intern.postavd@fagforbundet.no

 

Oversikt over hvilke medlemmer som har vært medlem i 25 og 40 år kan fagforeningen få ved å kjøre rapporten "ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer" i Fane 2.

 

Fagforbundets gullmerke med diplom

Gullmerket kan deles ut til medlem som i en rekke år har utført aktivt arbeid innen forbundet.

 

Landsstyrets retningslinjer for tildeling av gullmerke med diplom er:

 

1.   Vedkommende medlem må ha hatt tillitsverv i eller for forbundet, fylkeskretsen, fagforeningen eller utvalg som vedkommende er valgt eller utpekt til, i tilsammen 20 år.

2.   Forbundsstyret tildeler gullmerke med diplom etter forslag fra forbundet sentralt, fylkeskrets eller fagforening.

3.   Tillitsverv i tidligere Norsk Helse- og Sosialforbund og tidligere Norsk Kommuneforbund medregnes.

4.   Behandling av søknadene om gullmerke med diplom delegeres administrasjonen.

 

Søknad:

Søknad om gullmerke med diplom sendes

Fagforbundet, Organisasjonsenheten, Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

 

Søknaden skal inneholde medlemsnummer, navn og oversikt over alle tillitsverv medlemmet har hatt i 20 år.

 

 

Med hilsen

Fagforbundet

 

 

Mette Nord                   Leif Handeland

AU-medlem                   avdelingsleder

 

 

 

 

 

Kontaktperson:  Thor Ivar Kristiansen

Telefon 23 06 45 14 eller e-post thor.ivar.kristiansen@fagforbundet.no