Møte med det sentrale Arbeidsutvalget - Fagforbundet

Møte med det sentrale Arbeidsutvalget

Det 12. og 13. januar var fylkesstyrene i Møre og Romsdal, Nord og Sør Trøndelag samlet til møte med AU.

Noe av det som ble diskutert var den politiske situasjonen og prioriteringer framover.
Verving Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden 2005 - 2009.
Sykehus; status og videre arbeid.
SOS barnebyer.
Hva er på dagsorden i fylkene

 

Det er inspirerende å møte forbundets øverste ledelse. Det gir muligheter for å drøfte utfordringene vi har på alle plan i organisasjonen. Samtidig fikk vi også en felles utveksling om hva hvert enkelt fylke i regionen er opptatt av.