AFP må stå fast (Pressemelding 16.02.06) - Fagforbundet

AFP må stå fast (Pressemelding 16.02.06)

Det var massiv støtte i LOs representantskap for at AFP skulle videreføres. Lavlønn, likelønn og økt kjøpekraft var andre krav. - Jeg er glad for den kraftige vektleggingen av AFP, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen.

- Det er et hovedkrav foran dette tariffoppgjøret at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form, sa Flåthen da LOs representantskap torsdag formiddag vedtok tariffkravene.

Flåthen minnet om at Stortinget allerede har vedtatt nye regler som betyr at skatteleggingen av AFP-pensjonister mellom 62 og 64 år blir langt mindre gunstig fra og med 2007.

- Blir dette stortingsvedtaket stående og skattefordelene faller bort, vil det gi AFP-pensjonister i den aktuelle aldersgruppen rundt 20.000 kroner mindre å rutte med å året. Og skulle også AFP-pensjonistenes rett til å tjene opp pensjonspoeng i Folketrygden falle bort, ja da betyr det at hele AFP-ordningen raseres for de ansatte i staten og kommunene, sa Flåthen.

De øvrige kravene som LOs representantskap vedtok var følgende:
- Forbedring av kjøpekraften
- Garanti om ekstra tillegg for lavtlønte
- Likelønnsprofil på både sentrale og lokale tillegg, særskilt kvinnetillegg der det er mulig.
- Utdanning skal gi lønnsmessig uttelling
-  Obligatorisk tjenestepensjon for alle.

- LOs krav om lavlønnsgaranti, om likelønn, om uttelling for kompetanse og ikke minst om fortsatt AFP harmonerer godt med Fagforbundets krav, sier Davidsen.

Fagforbundet er det største LO-forbundet med nær 300 000 medlemmer.

For mer informasjon, kontakt:
Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver i Fagforbundet, mobil: 91 65 30 76
Siri Baastad, presse og samfunnskontakt Fagforbundet, mobil: 99 63 35 34

Pressemeldingen kan du laste ned i word-format her

Les uttalelsen fra LOs representantskap