Bestillingsrutiner skoleringsmateriell tillitsvalgte - Fagforbundet

Bestillingsrutiner skoleringsmateriell tillitsvalgte

Som en prøveordning fram til juli 2006 bestilles materiell til tillitsvalgtskoleringen på posten i Fagforbundet sentralt (gjelder fagforeninger/fylker som ikke har fått tilsendt alt materiell direkte fra trykkeriet til eget fylkeskontor). Se vedlegget for mer informasjon samt bestillingsskjemaer.

Dokumenter