Medlemsutvikling pr. 1. mars 2006 - Fagforbundet

Medlemsutvikling pr. 1. mars 2006

Sør-Trøndelag og Akershus fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 285 683 medlemmer, herav 187 499 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 451 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 148 siste måned.

Medlemstallet økte med 451 medlemmer totalt siste måned. Fylkeskretsene som økte mest var Sør-Trøndelag +51, Akershus +48 og Hedmark +40.

 

Fylkeskretsene som øker mest hittil i år er Akershus +41, Troms +29 og Sør-Trøndelag +23. Det er i januar 2006 strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004). Hittil i år er det en nedgang på 336 medlemmer totalt.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har 187 499 yrkesaktive medlemmer per 1. mars 2006. Siste måned er det en økning på 148 yrkesaktive medlemmer. Fylkekretsene som øker mest er Sør-Trøndelag +45, Akershus +36 og Buskerud +29.

 

Hittil i år er det Sør-Trøndelag +44, Troms +38 og Telemark +19 som øker mest i antall yrkesaktive medlemmer. Totalt er det en nedgang totalt på 309 yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 386 innmeldinger og 941 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto økning på 445 i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet i februar.

 

Hittil i år er det en netto nedgang på 373 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger. I januar 2006 ble det strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004).

 

I 2005 var det en netto nedgang på 4 390 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet. Nedgangen i 2005 skyldes strykning av medlemmer med kontingentrestanse.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

8,13 % under 30 år (-0,03% i år)

15,33 % er mellom 31 og 40 år (-0,08% i år)

22,75 % er mellom 41 og 50 år (-0,14% i år)

25,07 % er mellom 51 og 60 år (+0,06% i år)

19,74 % er mellom 61 og 75 år (+0,17% i år)

8,98 % er over 75 år (+0,01% i år).

 

Siste måned er det en økning i antall medlemmer under 30 år, ingen endring i aldersgruppen 31-40, nedgang i antall medlemmer under 50 år og en økning i antall medlemmer over 51 år. Medlemmer over 75 hadde en liten nedgang siste måned.

 

Utviklingen hittil i år viser en økning i antall medlemmer over 51 år og en nedgang i medlemmer under 50 år.

 

Hittil i år er det en nedgang i antall menn med 0,05% og tilsvarende økning i antall kvinner. Siste måned er det en nedgang i antall menn med 0,01% og tilsvarende økning i antall kvinner.

I 2005 var det en økning i antall kvinner på 0,14% og tilsvarende nedgang i antall menn.

 

Pensjonistmedlemmer

Det er en økning på 127 pensjonistmedlemmer siste måned. Oppland har størst økning med 27 pensjonistmedlemmer, mens Oslo har størst nedgang med -8 pensjonistmedlemmer siste måned.

Hittil i år er det en økning på 209 pensjonistmedlemmer. Akershus øker mest med 42 pensjonistmedlemmer, mens Oslo har størst nedgang med -17 pensjonistmedlemmer.

 

Unge medlemmer

Medlemstallet økte med 52 lærlinger, 25 studentmedlemmer og 32 elevmedlemmer siste måned.

 

For flere detaljer, se vedlegget.


 

Dokumenter