Ny gruppeforsikring fra 1. august 2006 - Fagforbundet

Ny gruppeforsikring fra 1. august 2006

Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006.

Forsikringen består av:

Gruppelivsforsikring, som utbetales:
•Ved medlemmets død
•Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør

Kollektiv familieulykkesforsikring, som utbetales:
•Hvis medlemmet blir livsvarig medisinsk invalid
•Hvis ektefelle/samboer blir livsvarig medisinsk invalid
•Hvis medlemmets barn blir livsvarig medisinsk invalid

Les mere om forsikringen i vedleggene.

Dokumenter