Medlemsutvikling pr. 3. april 2006 - Fagforbundet

Medlemsutvikling pr. 3. april 2006

Hedmark, Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 808 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 408 siste måned.

Siste måned økte medlemstallet med 808 medlemmer totalt. Fylkeskretsene som økte mest siste måned var Hedmark +115,  Akershus +78 og Sør-Trøndelag +67.

 

Fylkeskretsene som øker mest hittil i år er Hedmark +128,  Akershus +119 og Sør-Trøndelag +90.

Det er i januar 2006 strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004). Hittil i år er det en økning på 472 medlemmer totalt.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har 187 808 yrkesaktive medlemmer per 3. april 2006. Siste måned er det en økning på 408 yrkesaktive medlemmer totalt. Fylkekretsene som øker mest er Akershus +85, Nordland +56 og Troms +40.

 

Hittil i år er det Akershus +88, Sør-Trøndelag +81 og Troms +78 som øker mest i antall yrkesaktive medlemmer. Det er en økning totalt på 99 yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 794 innmeldinger og 1 092 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto økning på 702 i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet i mars.

 

Hittil i år er det en netto økning på 329 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger. I januar 2006 ble det strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004).

 

I 2005 var det en netto nedgang på 4 390 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet. Nedgangen i 2005 skyldes strykning av medlemmer med kontingentrestanse.

 

Alder
Av medlemmene i Fagforbundet er

8,18 % under 30 år (+0,02% i år)

15,30 % er mellom 31 og 40 år (-0,11% i år)

22,67 % er mellom 41 og 50 år (-0,22% i år)

25,05 % er mellom 51 og 60 år (+0,04% i år)

19,81 % er mellom 61 og 75 år (+0,24% i år)

8,98 % er over 75 år (+0,01% i år).

 

Det er en økning i medlemmer under 30 år, nedgang i aldersgruppene 31-40, 41-50 og 51-60, videre en økning i antall medlemmer mellom 61-75 og ingen endring over 75 år siste måned.

Hittil i år er det økning i medlemmer under 30 år, nedgang i medlemmer 31-40, 41-50 og økning i antall medlemmer over 51 år.
 

Kjønn
Hittil i år er det en nedgang i antall menn med 0,04% og tilsvarende økning i antall kvinner. Sist måned er det en økning i antall menn med 0,01% og tilsvarende økning i antall kvinner.

I 2005 var det en økning i antall kvinner på 0,14% og tilsvarende nedgang i antall menn.

 

Pensjonistmedlemmer

Det er en økning på 303 pensjonistmedlemmer siste måned. Oslo har størst økning med 37 pensjonistmedlemmer, mens Aust-Agder har størst nedgang med -2 pensjonistmedlemmer siste måned.

Hittil i år er det en økning på 512 pensjonistmedlemmer. Akershus øker mest med 64 pensjonistmedlemmer hittil i år.

 

Unge medlemmer

Medlemstallet økte med 51 lærlinger, 63 studentmedlemmer og 17 elevmedlemmer siste måned.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter