Verving april 2006 - Fagforbundet

Verving april 2006

Medlemsutviklingen siste måned viser at Sør-Trøndelag har en økning på 67 nye medlemmer. Vi har også en økning på 90 medlemmer i år. Vi er det tredje beste fylket i landet når det gjelder verving. Det er kjempebra!!!

Se flere detaljer i vedlegget.

Dokumenter