Kurs for koordineringsledd Trøndelag Brann og redning - Fagforbundet

Kurs for koordineringsledd Trøndelag Brann og redning

Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerte kurs for koordineringsledd i Trøndelag Brann og redningstjeneste 14. januar 2015.

Den 14. januar ble det arrangert kurs for medlmemmene i Trøndelag Brann og redningstjeneste sitt koordineringsledd.  Under kurset fikk vi en orientering fra Brannsjefen om dagens og framtidens utfordringer for selskapet.  tillegg var lederen for 110 sentralen i Midt-Norge og orienterte om deres arbeid. Det ble også gitt en omvisning påden nye brannstasjonen og 110 sentralen.

Viktige tema som ble belyst under kurset var reglene for valg av styremedlemmer i selskapet og valg av hovedtillitsvalgt samt verneombud. Foreleser her var Bjørn Holmli fra Kompetansesentret i Trondheim. Kursleder var seksjonsleder Børge Tingstad i Seksjon samferdsel og teknisk.