Leder og hovedtillitsvalgt samling - Fagforbundet

Leder og hovedtillitsvalgt samling

3

Fagforeningene i Sør-Trøndelag har vært samlet i to dager til konferanse, der de satte store tema som kommunereform, konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping på dagsorden.

Fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte som var samlet til to dager skolering og rådslaging om hvordan vi som organisasjon skal håndtere store og alvorlige omstillinger som kommune Norge er inne i.

Unni Hagen fra Fagforbundet innledet om kommunereformen første dag, med påfølgende gruppearbeid. Det viktige for Fagforbundet er levende lokaledemokrati, at innbyggerne får være med å bestemme og at debatten skal bygge på fakta.

Andre dag var temaet sosial dumping, konkurranseutsetting og privatisering. LOs distriktsekretær Kristian Tangen la grunnlaget med en innledning om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Hvordan det arter seg i arbeidslivet og hvordan fagbevgelsen jobber og må jobbe for å hindre dette. Deretter arbeidet man i gruppene med et arbeid som skal resultere i en "krisehåndteringsplan" for tilltsvalgte ved trussel om konkurranseutsetting og privatisering.

Fokuset gjennom hele samlingen var praktisk håndtering og tilltisvalgtes rolle og oppgaver i prosesser som kan være ganske alvorlig for våre medlemmer.