Fylkesmøte er igang - Fagforbundet

Fylkesmøte er igang

Det 6. ordinære fylkesmøte er i gang i vakre omgivelser på Røros. Åpning og innledning fra Arbeidsutvalget i Fagforbundet har satt forsamlingen i gang.

Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad åpnet fylkesmøte med å fastslå at det er stor aktivitet i fylkeskretsen. Men Skjerdingstad minnet forsamlingen om at vi i dag møter stadig nye utfordringer. Kommunereformen og et økende markedsjag setter våre tillitsvalgte og vår organisasjon på prøve. Innflytelse i prosessene lokalt er viktig, og organisering av arbeidstakerne innenfor alle tariffområdene er avgjørende for at vi skal klare og gjøre en god jobb i framtiden.

 

LOs distriktssekretær i Sør-Trøndelag Kristian Tangen hilset også møte, med og takke for innsatsen under den politiske streiken 28. januar. Tangen oppfordret også fagforeningene til å engasjere seg i LOs lokalorganisasjoner.

 

 

 

Medlem i Forbundsstyrets Arbeidsutvalg Roger Heimly, holdt en innledning der han var innom flere utfordringer vi står ovenfor. Noe av det mest avgjørende er at vi har fått en regjering som med stø kurs forandrer Norge til mer individualisme, til mer markedstenking. Heimly nevnte flere forslag fra regjeringen som truer den norske modellen og det samfunnet er bygget på. Endringene i arbeidsmiljøloven, kommunereformen, jernbanereform og politireform er noen av eksemplene. Heimly manet til kamp mot disse endringene. Han påpekte også at verving av medlemmer innenfor alle våre tariffområder er viktig for å få kontroll over tariffavtalene. Heimlys innledning avstedkom en god debatt blant delegatene i salen.