Fylkesmøte avsluttet - Fagforbundet

Fylkesmøte avsluttet

hanne2

Fylkesmøte vedtok budsjett, uttalelser og diskuterte tariff siste dag av fylkesmøte.

Fylkesmøtets andre dag startet med at fylkesmøte la de økonomiske rammene for fylkesstyrets arbeid det kommende året. Det ble også bevilget 15 000 kr både i 2015 og 2016 til vår ”aksjon aidsbarn” i St.Petersburg.

Kompetansesenteret i Trondheim ved leder Hanne Nordby innledet på utfordringene i fylket vedrørende lov og avtaleverket. Kommunenorge er i endring, blant annet ser en nå forsøk på masseoppsigelser i kommunene, dette er noe nytt sa Nordby. Debatten tok også opp utfordringene med press på arbeidstidsordningene til medlemmene våre.

Fylkesmøte vedtok følgende uttalelser:

- Nei til salg av Norge

- Uførepensjonsreformen må reverseres

- Støtte til ansatte i Norlandia i pensjonskampen

- Flere yrkesfaglærere i framtiden

- Folkeavstemninger om kommunereformen

 

Avtakking av styremedlem

Under avslutningen av møte ble styremedlem Roger Mogseth takket for sine 4 som medlem av fylkesstyret.