Verving mai 2006 - Fagforbundet

Verving mai 2006

Sør-Trøndelag er også i april blant de beste fylkene i landet når det gjelder verving. Vi har fått 110 nye medlemmer. Det er 98% av det målet forbundet har satt for oss i april. Vi ligger over klart over landsgjennomsnittet. Dette betyr at det gjøres en kjempeinnsats i fagforeningene.

Lønnsoppgjøret er et gunstig tidspunkt å markedsføre hva vi står for. Det er da det sette fokus på det å være fagorganisert. Betydningen av at det er de organiserte som kjemper fram rettighetene vi har, kommer frem i lyset. Vi får ekstra drahjelp av media p.g.a. faren for streik. Denne situasjonen må vi benytte oss av, spesielt ovenfor uorganiserte.

Hva bidrar de til i kampen om bedre lønn og arbeidsvilkår?

Hva gjør de for å sikre AFP ordningen?

Hva gjør de for å sikre arbeidsplassene?

Hva gjør de for å få lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse?

Hva gjør de for å få til forsøk med 6-timerdagen?

Hva bidrar de med av kontingent?

INGENTING!

IDEBANKEN

Fagforeninga drar ofte på arbeidsplassbesøk. Det verves nye medlemmer. De prøver å være tilgjengelig spesielt når det "brenner" på en arbeidsplass. Da er det viktig at foreninga tar kontakt med tillitsvalgte. Tilgjengelighet er et viktig stikkord.


Det gies også tilbud om kurs til medlemmer av andre forbund eller uorganiserte dersom det er ledige plasser. Dette har ført til flere nye medlemmer.


De skal også arrangere et miniseminar i forhold til å skape "VI" følelsen i Fagforbundet.


Har du en verveidé du vil "sette i banken"?

Ta kontakt