Medlemsutvikling 2. mai 2006 - Fagforbundet

Medlemsutvikling 2. mai 2006

Hordaland, Sør-Trøndelag og Østfold fylkeskretser har størst økning i medlemstallet totalt siste måned. Oslo har størst økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Fagforbundet har nå 286 972 medlemmer, herav 188 359 yrkesaktive medlemmer.

Det er en økning på 481 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 452 siste måned.

Siste måned økte medlemstallet med 481 medlemmer totalt. Fylkeskretsene som økte mest siste måned var Hordaland +57, Sør-Trøndelag +52 og Østfold +41. Fylkeskretsene som øker mest hittil i år er Hedmark +157,  Sør-Trøndelag +142 og Akershus +140.


Det er i januar 2006 strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004). Hittil i år er det en økning på 472 medlemmer totalt.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har 188 359 yrkesaktive medlemmer per 2. mai 2006.

 

Siste måned er det en økning på 452 yrkesaktive medlemmer totalt. Fylkekretsene som øker mest siste måned er Oslo +88, Sør-Trøndelag +56 og Hordaland + 53.

 

Hittil i år er det Sør-Trøndelag +137, Troms +98 og Akershus +95 som øker mest i antall yrkesaktive medlemmer. Det er en økning totalt på 551 yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 323 innmeldinger og 766 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto økning på 557 i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet i april.

 

Hittil i år er det en netto økning på 886 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger. I januar 2006 ble det strøket 1 203 medlemmer pga. skyldig kontingent for 6 eller flere mnd. i 2005 (også noen etterfakturert for 2004).

 

I 2005 var det en netto nedgang på 4 390 medlemmer i forholdet mellom inn- og utmeldinger i Fagforbundet. Nedgangen i 2005 skyldes strykning av medlemmer med kontingentrestanse.

 

Alder

Av medlemmene i Fagforbundet er

8,19 % under 30 år (+0,03% i år)

15,26 % er mellom 31 og 40 år (-0,15% i år)

22,64 % er mellom 41 og 50 år (-0,25% i år)

25,04 % er mellom 51 og 60 år (+0,03% i år)

19,86 % er mellom 61 og 75 år (+0,29% i år)

9,00 % er over 75 år (+0,03% i år).

 

Det er en økning i medlemmer under 30 år, nedgang i aldersgruppene 31-40, 41-50 og 51-60, videre en økning i antall medlemmer mellom 61-75 og over 75 år siste måned.

Hittil i år er det økning i medlemmer under 30 år, nedgang i medlemmer 31-40, 41-50 og økning i antall medlemmer over 51 år.

 

Kjønn

Hittil i år er det en nedgang i antall menn med 0,05% og tilsvarende økning i antall kvinner. Siste måned er det en nedgang i antall menn med 0,01% og tilsvarende økning i antall kvinner.

I 2005 var det en økning i antall kvinner på 0,14% og tilsvarende nedgang i antall menn.

 

Pensjonistmedlemmer

Det er en økning på 69 pensjonistmedlemmer siste måned. Rogaland har størst økning med 14 pensjonistmedlemmer, mens Oslo har størst nedgang med -30 pensjonistmedlemmer siste måned.

Hittil i år er det en økning på 581 pensjonistmedlemmer. Akershus øker mest med 72 pensjonistmedlemmer hittil i år.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter