Synlig over hele fylket - Fagforbundet

Synlig over hele fylket

Matpakkeutdeling på fylkeshuset
Fagforeningsleder Thrine og hovedtillitsvalgt Trine møter ansatte på vei til jobb med en matpakke. (Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Fagforeningene har vært synlig over hele fylket denne første av årets to Fagforbundsuker. Alt fra natursti til matpakkeutdeling har preget aktivitetene.

Buss- og sporveisarbeiderforeningen inviterte ansatte på kaffe og vaffel i en trønderskprodusert veteranbuss. Medlemmene i Tydal fikk lunsj fra fagforeninga. Ansatte i fylkeskommunen fikk gratis matpakke på vei til jobb, og medlemmene i Klæbu og Skaun fikk delta på natursti. Mange har også vært ute på arbeidsplassbesøk og rigget opp en stand i vrimleområder. Dette har vært noen av mange aktiviteter fagforeningene har hatt denne uka.

 

Her kan du se bilder fra Fagforbunsuka del 1