Hovedtariffoppgjøret 2016 - Tariffkonferansen - Fagforbundet

Hovedtariffoppgjøret 2016 - Tariffkonferansen

debatthefte2016

Debattheftet for 2016 er sendt ut til alle som mottar OSS tillitsvalgte. Heftene er plastpakket og kommer i samme sending. Det er mulig å bestille flere på intern.post@fagforbundet.no.

Tiden er inne for å begynne å tenke på, og behandle krav til hovedtariffoppgjørene 2016.

Årets tariffkonferanse blir avhold 27.-28. oktober 2015, og frist for å sende inn krav til fylkeskontoret settes til 15. oktober 2015.

HUSK! Alle avtaleområder fagforeningene har medlemmer i er like viktige å fokusere på!

 

Dokumenter