Ledersamling på Røros - Fagforbundet

Ledersamling på Røros

Pensjonsekspertene innleder om pensjon
Steinar Fuglevåg og Mona Bjørn innleder om pensjon til ledersamlingen.

Nær 50 ledere og hovedtillitsvalgte var samlet til to dager med heltid, pensjon og egen organisasjon på dagsorden.

Deltid er en av de store utfordringene for våre medlemmer i helsesektoren. Derfor arbeider Fagforbundet på flere fronter for at heltid skal bli normalen i framtidens arbeidsliv. AU medlem Roger Heimli innledet derfor til forsamlingen om heltid, hva som må gjøres politisk og organisatorisk. Kompetansenterets Knut Erik Soknes tok deretter for seg samme tema, men med fokus på de verktøyene som finnes i eksisterende lov- og avtaleverk. Innledningene ble påfulgt av en bred debatt som tok for seg både arbeidstidsordninger, kommuneøkonomi og 6-timers dagen.

En annen av våre potensielle store utfordringer er pensjon. Folketrygden ble endret gjennom pensjonsforliket på Stortinget i 2011. Deretter har tjenestepensjon og AFP blitt endret for våre medlemmer i privat sektor, og nå har arbeidsministeren satt i gang et løp for å endre de offentlige pensjonene.  Fagforbundets egen pensjonsekspert Steinar Fuglevåg og Handel og kontors Mona Bjørn var derfor invitert for å innlede om pensjon i offentlig og privat sektor. Etter pesjonsseansen satt nok de fleste tillitsvalgte i salen igjen med et klart bilde om at pensjon er de kommende tariffoppgjørs viktigste sak. Fagforeningene er også enige om at kunnskapen om pensjon må ut i medlemsmassen. Dette vil være et fokus kommende år.

På dag to av ledersamlingen så deltagerne fremover i tid. Strategiplan for 2016 og Landsmøteperiodens organisasjonsutviklingsprosjekt ble informert om og diskutert.