Tariffkrav meisles ut - Fagforbundet

Tariffkrav meisles ut

dscn1415

Arbeidstid ble det store temaet i den innledende debatten på tariffkonferansen til Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Tillitsvalgte fra fagforeningene og alle tariffområdene i Sør-Trøndelag er i to dager samlet for å oppsumere medlemmenes og fagforeningenes krav til hovedoppgjøret 2016. Tariffkonferansen skal prioritere fem sentrale krav og uttale seg generelt om områdene pensjon, arbeidsmiljøloven, heltid, 6-timers dag, kompetanse og lønnsystemet i KS området.

 

Etter at fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad hadde åpnet tariffkonferansen, innledet forbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen til debatt om det kommenede tariffoppgjøret og utfordringene vi står ovenfor. Larsen var innom utfordringene med lange vakter og våre krav om kortere arbeidstid, økende arbeidsledighet i samfunnet og pensjon. Tjenestepensjonene både i offentlig og privat sektor kan bli sentrale tema i hovedtariffoppgjørene til neste år. Larsen var opptatt av at pensjon grunnleggende kan handle om hvem skal bære risikoen for framtidens pensjoner.

I debatten etter nestlederens innledning var det stort engasjement. Temaet som gikk igjen fra talerstolen dreide seg rundt arbeidstid. Men delegatene i salen fikk også en historieleksjon, oppfordringer om skolering i pensjon og krav om flere lærlingeplasser. Fra talerstolen ble det også påpekt at skal vi få gjennomslag for kravene våre er vi avhengig av at vi er mange medlemmer bak de enkelte tariffavtalene. Derfor er det viktig å våre arbeidskamerater til å organisere seg i Fagforbundet.

 

På tariffkonferansen arrangeres det også julemesse til inntekt for aksjonen vår i St. Petersburg.