Fagdag for deg som i kirken og på gravplasser - Fagforbundet

Fagdag for deg som i kirken og på gravplasser

Fagforbundet organiserer alle typer yrkesgrupper i Kirken. Vi vil derfor invitere til en tverrfaglig konferanse på Stiklestad 18.-19.januar 2016 der både de fellesrådsansatte og de statlige ansatte kan melde seg på.

For Fagforbundet er tverrfaglig kompetanse en viktig forutsetning for at de ulike yrkesgruppene
skal kunne jobbe sammen for å skape gode arbeidsplasser og gode kirkelige tjenester. Dette er din
mulighet til å bli kjent med flere av de yrkesgruppene Fagforbundet organiserer innenfor Kirken.

Kom å del kunnskap, erfaringer og ideer med hverandre.»
Fagdagen er gratis for medlemmer og vi dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjonsmiddel.

Du kan søke fagforeningen om å få dekt tapt arbeidsfortjeneste. Ikke-medlemmer må dekke egenandel på kr 1 500 og reiseutgifter selv.

Meld deg på   https://kurs.fagforbundet.no/?5708– innen 14. desember.

 

 

 

 

 

 

Dokumenter