Tariffoppgjør forberedes - Fagforbundet

Tariffoppgjør forberedes

Fagforeningene i område vest på samling
Tillitsvalgte fra fagforeningene i område vest

Vårens vakreste eventyr er det mange som omtaler hovedtariffoppgjørene som. Uansett er det snart igang, og fagforeningene i Sør-Trøndelag driver i disse ukene å forbereder seg på hovedoppgjør og eventuell konflikt.

Det er mye som skal skje før et hovedtariffoppgjør. Jobben startet allerede i 2015, der den lange demokratiske prosessen startet med en medlemsdebatt i fagforeningene som endte opp i tariffkrav og tilslutt tariffkonferansen som vedtok kravene fra Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Tarifforbredelser i fagforeningene

Etter dette startet jobben med å organisere medlemmer, registrere de riktig i medlemsregisteret og på andre måter berede grunnen for et tariffoppgjør. I februar og mars avholdes derfor møter med alle fagforeningene i Sør-Trøndelag. Der er medlemsregisteret Fane2, streikehåndbok og andre administrative oppgaver ved et tariffioppgjør tema. 

Hva med kravene?

Etter at fagforeningene ble enige på tariffkonferansen om hvilke krav som skulle sendes er de sendt til forbundet. Først vedtar LO hovedrammene og oppgjørsform for vårens hovedtariffoppgjør. Dette skjer på LOs representantskapsmøte den 23. februar. Deretter skal Landsstyret i Fagforbundet vedta forbundets krav på bakgrunn av innspillene fra tariffkonferansene. Deretter kan vårens vakreste eventyr starte.