Støtte til våre kamerater i Handel og Kontor - Fagforbundet

Støtte til våre kamerater i Handel og Kontor

hklogo.jpg

Representantskapsmøte i Fagforbundet Sør-Trøndelag er sjokkert over Experts forsøk på å kvitte seg med en tariffavtale og støtter Handel og Kontor i kampen for tariffavtale.

Støtte til våre kamerater i Handel og Kontor

 

Representantskapet i Fagforbundet Sør-Trøndelag er sjokkert over Experts forsøk på kvitte seg med en tariffavtale. Dette anser vi som angrep på grunnleggende faglige rettigheter og fagforeningsknusing.

Dette er et angrep på lønn, pensjon og arbeidsvilkår som kan gi ansatte tap på flere tusen kroner, og i ytterste konsekvens frarøve de ansattes AFP. Expert vil ensidig diktere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved å nekte de ansatte en tariffavtale. Experts forsøk på å sette bonusavtaler og tariffavtaler opp mot hverandre er historieløst og kunnskapsløst. Det er fullt mulig å ha en tariffestet bonusordning. NHOs Petter Furulund har uttalt at flere og flere vil følge Experts løsninger i framtiden. Fagbevegelsen er de eneste som kan stoppe en slik utvikling og vi må sørge for at Furulund ikke får rett.

Derfor gir representantskapet i Fagforbundet Sør-Trøndelag, Handel og Kontor sin fulle støtte i en eventuell streik og bruk av andre kampmidler for å stoppe Experts angrep.