Verving juni 2006 - Fagforbundet

Verving juni 2006

Fremdeles gjør fagforeningene i Sør-Trøndelag en kjempeinnsats når det gjelder verving. Vi er det fylket i landet som har størst økning av yrkesaktive medlemmer. Hittil i år har vi en ren økning på 216 medlemmer. I løpet av mai hadde vi en ren økning med 40 medlemmer.

Bak disse tallene skjuler det seg at det verves mange flere, men vi har også utmeldinger som skyldes overgang til andre LO forbund og andre forhold. Det viktigste er at vi øker med antall yrkesaktive medlemmer.

Sør-Trøndelag har i hele 2006 vært et av de beste fylkene til å verve. Vi har vært blant de beste i løpet av alle månedene. Det betyr at det gjøres en jevnt god jobb blant tillitsvalgte. Det er denne jevnheten som er viktig, ikke skippertakene.

På landsbasis har det vært en økning av medlemmer under 30 år. Det er viktig at vi greier å beholde disse medlemmene.


IDEBANKEN

Møter med plasstillitsvalgte er viktig. I en fagforening har hovedtillitsvalgte møter med plasstillitsvalgte en gang pr. måned. Det betyr at disse har god kunnskap om det som rører seg i fagforeninga. Hovedtillitsvalgte får også verdifull informasjon tilbake om hva som skjer på arbeidsplassene. Verving er et tema som blir tatt opp på hvert møte. De har også styremøter som er åpne for plasstillitsvalgte.


Har du en ide du vil "sette i banken"?

Ta kontakt