Fagforbundet Trøndelag i støpeskjeen - Fagforbundet

Fagforbundet Trøndelag i støpeskjeen

De to fylkesstyrene med ansatte

Forbundstyret og fylkesstyrene har gitt sitt ja. Tirsdag og onsdag startet arbeidet med å slå sammen de to fylkeskretsene til en ny forbundsregion Trøndelag.

Trøndelag blir ett rike. Det vedtok de to fylkestingene og Stortinget tidligere i år. Hva så med Fagforbundet? De to fylkeskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag svarer med å slå seg sammen allerede fra 1. januar 2017.

Samtidig ser de to fylkene det som nødvendig å opprettholde ressursene sine, samtidig som de også ønsker å gi fagforeningene et bedre tilbud. Sammen har de derfor søkt forbundsstyret om å prøve ut deler av en ny regionsorganisering i tråd med forbundets organisasjonsutviklingsprosjekt.  

Det er nedsatt en styringsgruppe med representanter fra de to fylkesstyrene, organisasjonsenheten, ansatte og kompetansesenteret. De har startet opp, og tirsdag og onsdag møttes begge fylkesstyrene også til en felles samling som markererte den virklige starten på det som munner ut i et to års prosjekt fra 1.1.2017-1.1.2019.

For de to fylkene har ambisjon om å lansere Fagforbundets forbundsregion i Trøndelag allerede fra årsskiftet. Målet er ved å beholde samme ressurser, få frigjort flere tillitsvalgte til å jobbe aktivt ut mot fagforeningene for å sikre et godt organisasjonsarbeid nærmest mulig medlemmene.

I løpet av høsten vil de to fylkesstyrene og alle fagforeningene i de to fylkene få muligheter til å si sitt, og delta i utviklingen av den nye forbundsregionen.