Verving august 2006 - Fagforbundet

Verving august 2006

Sommeren er nok ikke det tidspunktet hvor vi verver mest. Det har jo sine helt forståelige grunner. Totalt sett ligger Sør-Trøndelag nå på 2. plass når det gjelder økning av yrkesaktive medlemmer i 2006. Det kan vi være stolte av.

Likeså ligger vi meget bra an i forhold til medlemmer under 30 år. Vi har mange studenter og lærlinger. Vi ser klart at ungdomsarbeidet fungerer godt.

 

Rekruttering av nye medlemmer foregår i all hovedsak ute på den enkelte arbeidsplass. Vurdering av medlemskapet gjøres ut fra den hjelp, service, tilbud og kvalitet som ligger i medlemskapet. Derfor er det viktig å ha synlige fagforeninger og tillitsvalgte på alle arbeidsplasser i alle avtaleområder. Vi må ha nærhet til medlemmene gjennom plasstillitsvalgte. Vi må også ha stolte tillitsvalgte i fagforeningene som kan representere Fagforbundet på best mulig måte. 

IDEBANKEN

 

Det å  være synlig på arbeidsplassene er viktig. Ei fagforening er spesielt opptatt av at materiell, navn på tillitsvalgte og andre tillitsvalgte i fagforeninga finnes på alle arbeidsplasser. Det blir tatt kontakt med alle nytilsatte. Etter ei uke taes det ny kontakt med spørsmål om medlemskap. De har også laget en egen vervebrosjyre. Tillitsvalgte sørger for at det som henger på tavla er aktuelt stoff. Det betyr at det ikke henger gammelt og uaktuelt stoff der. Hovedtillitsvalgt har jevnlige møter med plasstillitsvalgte. Dette fører til en økt trygghet. Alle vet hva som foregår i fagforeninga.

 

Har du en ide du vil "sette i banken" ?        
TA KONTAKT !