Verving juli 2006 - Fagforbundet

Verving juli 2006

Tallene for juni viser at feriemodusen har begynt. Det har jo vært en aktiv vår, så det er naturlig at aktiviteten avtar litt utover sommeren.

Selv om det er stort fokus på verving av mye medlemmer, må vi ikke glemme de som allerede er medlemmer. Det er viktig at også de føler seg ivaretatt. Medlemsservicen vil være avgjørende for hvordan medlemmene oppfatter Fagforbundet. Dette gjelder både nye og gamle medlemmer. Andre vil også melde seg når de ser hvordan medlemmene blir ivaretatt av fagforeninga. Samtidig vil også det arbeide som gjøres vise at det er viktig med en aktiv  fagbevegelse som fronter det vi er opptatt av.


Når LO's sommerpatrulje er ute, får de mediedekning. Her kommer det tydelig  fram hvilke behov det er for å være fagorganisert.

Et oppdatert medlemsregister er også god medlemsservice. Det er betinget av at FANE2 til en hver tid er ajour. 

  

IDEBANKEN

 

En fagforening satser på å få kontakt med flest mulig av de ansatte innen sitt område, for å tilby dem informasjon om Fagforbundet. Dette vil medføre at man møter medlemmer som vil oppleve dette som medlemspleie og man vil møte ansatte som aldri har blitt informert om forbundet. Denne gruppen er nok størst og der ligger det et stort vervepotensiale. Det er lettere å gjøre dette ved å drive en ren kampanje. Arbeide vil gå over 2 uker og foreningen vil frikjøpe 2 tillitsvalgte til dette. De vil også følge opp dette senere, med de samme 2 tillitsvalgte, for å se hvordan kampanjen virket.

 

 

Har du en ide du vil "sette i banken" ?        
TA KONTAKT !