Fagforeningene gjør seg klare til valgkamp - Fagforbundet

Fagforeningene gjør seg klare til valgkamp

image

Vi ønsker ei regjering som jobber med oss istedenfor mot oss. Dette var gjennomgangstonen når fagforeningen våre gjorde seg klar for valgkamp.

Denne uken har fagforeningene i både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag satt seg sammen og begynt planlegging av valgkampen. Fagforbundet kommer som vanlig til å være aktiv i valgkampen slik at vi får valgt politikere inn på Stortinget som setter arbeidsfolks interesser først. Politikere som bidrar til at den gammeldagse arbeidslivspolitikken med flere midlertidige stillinger blir skrotet.

Vår viktigste sak er å få medlemmene til å bruke stemmeretten. For å få til det vil Fagforbundet Trøndelag være på hjul og sammen fagforeningene våre besøke alle kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Denne uken har planlegginga startet med en samling på Steinkjer og en i Trondheim. Jorid Holstad Nordmeland besøkte samlingen i Steinkjer, hun la stor vekt på at det organiserte arbeidslivet er en av bærebjelkene i den norske modellen.

Våre fagforeningsledere i Sør-Trøndelag fikk seg en stor overraskelse når Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kom innom å motiverte forsamlingen til valgkamp. Han pekte på fagbevegelsen som en stor støttespiller, og var klar til kamp for skole og eldre framfor skattekutt til de rike.