Hovedavtaler - trykking - Fagforbundet

Hovedavtaler - trykking

Forbundet får stadig spørsmål om når de ulike hovedavtalene blir sendt ut/ferdig trykket/lagt på nettsidene.

KS - er til trykking og ventes utsendt denne og neste uke. Ligger på forbundets nettsider.

LO - NHO - er bestilt via LO.  Forsinket levering medfører utsendelse i løpet av september.  Ligger på forbundets nettsider.

LO - HSH - er bestilt via LO.Forsinket levering medfører utsendelse i løpet av september.  Ligger på forbundets nettsider.

LO - Samfo - utsending i løpet av kort tid.  Legges på forbundets nettsider i løpet av noen dager.

PBL - er til trykking sammen med tariffavtalen.  Ligger på forbundets nettsider.

KA - under foreberedelse til trykking sammen med tariffavtalen.  Ligger på forbundets nettsider.

NAVO - ikke reforhandlet ved årets oppgjør.  Ligger på forbundets nettsider.

Staten - ikke reforhandlet ved årets oppgjør.  Ligger på forbundets nettsider.

Hovedavtalene blir sendt til Fagforbundets tillitsvalgte innenfor det enkelte tariffområdet.  Etterhvert som avtalene blir ferdig trykket vil forbundet også ha et lite restopplag for bestilling. Utover dette oppfordres alle til å bruke forbundets nettsider.