Regjeringen med nytt grep for å få ned sykefraværet - Fagforbundet

Regjeringen med nytt grep for å få ned sykefraværet

1. nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen, er forbauset over regjeringens utspill om nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Det nye er i hovedsak at arbeidsgiverne skal finansiere en del av sykepengeutgiftene.

- Nå er IA-avtalen inne i et godt spor, og regjeringen burde heller lagt inn en gulrot for å få ned sykefraværet, mener Kristiansen.

- Slik jeg tolker pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kan det se ut til at regjeringen tar med den ene hånda og gir med den andre. Med det mener jeg at regjeringen har varslet økte inntekter til kommunene, men tar igjen fordi kommunene får økte sykepengeutgifter, sier Gerd Kristiansen.

Les pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet her:

http://www.odin.no/aid/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/068101-070108/dok-bn.html

På www.fagforbundet.no ligger det også en link til omtale i Fri Fagbevegelse av AIDs og Bjarne Håkon Hanssens utspill om sykefraværet.