Regionmøte i Trondheim 28. - 30. august 2006 - Fagforbundet

Regionmøte i Trondheim 28. - 30. august 2006

I år var Fagforbundet Sør-Trøndelag vertskap for fylkesstyrene og ansatte i Fagforbundet Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. På sakskartet stod bl.a. forvaltnings- og regionreformen, fagligpolitisk arbeid - hvordan driver vi valgkamp -og forbundets organisasjons- og evalueringsprosjekt.

Møtet vedtok 5 stk. uttalelser, se vedlegg.

Dokumenter