Pensjonistkonferanse, 29.-30.november - Fagforbundet

Pensjonistkonferanse, 29.-30.november

Fagforbundet Trøndelag inviterer til: Pensjonistkonferanse 29.-30.november 2017.

Konferansen avholdes på Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal.
Start første dag kl.13:00 og avsluttes andre dag kl.13:00.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av pensjonistutvalgene i fagforeningene i Trøndelag.

 

Tema:

  • Samarbeidsprosjekt mellom Pensjonistforbundet og Fagforbundet.
  • Ernæring
  • Trening

 

Økonomi/reisemåte:

  • Utgifter til reise fordeles på deltagende fagforeninger (reisefordeling)
  • Reisen skal foregå på billigst mulig måte. Kjøring skal avklares med den som er ansvarlig for arrangementet.
  • Fagforbundet Trøndelag dekker opphold for to deltakere fra hver fagforening. Fagforeningen må selv dekke utgifter for evt. flere deltakere utover dette.

 

Kontakt din lokale fagforening for påmelding! Frist er 13.november.

 

Med hilsen
FAGFORBUNDET TRØNDELAG

 

Rigmor Haukø

leder pensjonistutvalget Trøndelag