Stipend til videreutdanning - Fagforbundet

Stipend til videreutdanning

Fra 2018 er det innført elektronisk stipendbehandling i Fagforbundet.

Det blir ikke sendt ut søknadsskjema for stipend på papir. Pålogging til søknadsskjemaet gjøres med fødsels- og personnr (11 siffer) og mobilnummer.

Link til elektronisk søknadsskjema: https://stipend.fagforbundet.no 

Det er ingen nye endringer i retningslinjene for stipendordningen.