- Alarm på feil grunnlag - Fagforbundet

- Alarm på feil grunnlag

- Fagforbundet vil ha lovregulering av SFO, med krav til areal, miljø og bemanning. Men glem ikke at i SFO jobber mange mennesker med lang erfaring og høy kompetanse, selv om de ikke er faglærte, sier leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.

I en kommentar til Dagbladets alarm om "ufaglærte", understreker Mette Henriksen Aas at mange SFO-ansatte gjør en kjempejobb til tross for usikre ansettelsesvilkår, mange barn per voksen og mangel på faglig veiledning og oppdatering.

- Husk at mange som jobber i skolefritidsordningen, samtidig jobber i skolen. I dag preges arbeidsforholdene av små, delte stillinger og lav lønn. For å få søkere som tilfredsstiller behovet, må arbeidsgiverne gi bedre arbeids- og lønnsforhold. Fagforbundet arbeider for å sikre både de ansattes og barnas fysiske og psykiske arbeidsmiljø, sier Mette Henriksen Aas.

Ta inn lærlinger
I Fagforbundet er vi opptatt av at skolen må ses i en større sammenheng. Barn og ungdom skal ha trygge oppvekstvilkår og kvalitativt gode tilbud, uansett om det er i barnehage, skolefritidsordning eller skole. Vårt mål er å integrere SFO og skolen mer enn det som er tilfellet nå. Fagforbundet ønsker et skolefritidspersonale med et mangfold av realkompetanse og utdanningskompetanse. En god start for kommunene til å bygge slik kompetanse, vil være å ta inn flere lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi krever at kommunene tar utfordringen, og slik bidrar til en styrking av kvaliteten i skolefritidsordningen.

Les mer:
Slår alarm om SFO (Aftenposten 15.09.2006)

Krever gjennomgang av SFO (Barneombudet)