Fagdag med tema: Konflikthåndtering, vold og trusler 12. og 13. juni - Fagforbundet

Fagdag med tema: Konflikthåndtering, vold og trusler 12. og 13. juni

Fagforbundet Trøndelag, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer medlemmer til fagdag i samarbeid med Fagakademiet.

12. juni Namsos, kl. 0900-1530

13.juni Malvik, kl. 0900-1530

Målgruppe; Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler.
Fortrinnsvis YHS-medlemmer

Forelesere/veiledere: Rune Engvik – har bakgrunn fra politiet og mange års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.
Rune Engvik har fartstid som tillitsvalgt, og har utdanning innen krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging fra universitetet, og internutdanning i politiet.
Han har lang fartstid som foreleser, og formidler med stor munterhet på en rolig, grundig og forståelig måte som gir tillit, trygghet og god kontakt med forsamlinger.


Økonomi/reisemåte/permisjon:
* Utgifter til reise fordeles på deltagende fagforeninger (reisefordeling)
* Det skal søkes permisjon med lønn. Evt. tapt arbeidsfortjeneste må dekkes av fagforeningen
* Reisen skal foregå på billigst mulig måte. Kjøring skal avklares med den som er ansvarlig for arrangementet.


Kontakt din lokale fagforening for påmelding.


Arrangør FAGFORBUNDET TRØNDELAG
Grete Mosand
Leder for yrkesseksjon helse og sosial